RAMOS - monitorovací systém

Systém monitorování rozvaděčů RAMOS zahrnuje 3 typy jednotek, každou s odstupňovanými funkcemi. Jednotky se také liší počtem senzorů, které je možno připojit, a stejně tak počtem vstupů a výstupů. Nabídka jednotek RAMOS je doplněna sortimentem příslušenství, takže se systémem monitoringu rozvaděčů RAMOS jste schopni plně kontrolovat vnitřní i vnější prostředí rozvaděče.

Pro všechny uvedené jednotky je k dispozici základní SW pro nastavení IP adres vhodných do vaší počítačové sítě. Webové rozhraní vám dále umožní nastavit všechny parametry, které chcete sledovat a o kterých chcete být vaší jednotkou RAMOS informováni. Tyto informace mohou být předávány více cestami: HTML, XML, SNMP, SMTP.  Všechna zařízení Ramos lze integrovat do aplikace CONTEG Pro Server.

Ramos Ultra

Monitorovací zařízení s expandéry umožňuje připojení až 500 inteligentních sensorů, které lze umístit na nahraný grafický podklad pro lepší přehlednost. Podporuje přímé připojení GSM modemu, Modbus a mnoho dalších funkcí.

Ramos Plus

Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS

Ramos Mini

RAMOS Mini je samostatné monitorovací zařízení vhodné pro samostatné rozvaděče nebo kabinety. 

Příslušenství RAMOS Ultra

Inteligentní příslušenství pro RAMOS Ultra je napájeno přímo ze zařízení a je automaticky rozpoznáno.

Příslušenství RAMOS Mini

Příslušenství určené jen pro jednotky typu RAMOS Mini.