Monitorovací systém

Systém monitorování rozvaděčů RAMOS zahrnuje 3 typy jednotek, každou s odstupňovanými funkcemi. Jednotky se také liší počtem senzorů, které je možno připojit, a stejně tak počtem vstupů a výstupů. Nabídka jednotek RAMOS je doplněna sortimentem příslušenství, takže se systémem monitoringu rozvaděčů RAMOS jste schopni plně kontrolovat vnitřní i vnější prostředí rozvaděče.

Pro všechny uvedené jednotky je k dispozici základní SW pro nastavení IP adres vhodných do vaší počítačové sítě. Webové rozhraní vám dále umožní nastavit všechny parametry, které chcete sledovat a o kterých chcete být vaší jednotkou RAMOS informováni. Tyto informace mohou být předávány více cestami: HTML, XML, SNMP, SMTP.  Všechna zařízení Ramos lze integrovat do aplikace CONTEG Pro Server.

Ramos Ultra

Monitorovací zařízení s expandéry umožňuje připojení až 500 inteligentních sensorů, které lze umístit na nahraný grafický podklad pro lepší přehlednost. Podporuje přímé připojení GSM modemu, Modbus a mnoho dalších funkcí.

Ramos Plus

Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS

Ramos Mini

RAMOS Mini je samostatné monitorovací zařízení vhodné pro rozvaděčové skříně a racky.

Příslušenství RAMOS Ultra

Inteligentní příslušenství pro RAMOS Ultra je napájeno přímo ze zařízení a je automaticky rozpoznáno.

Příslušenství RAMOS Mini

Příslušenství určené jen pro jednotky typu RAMOS Mini.