Ochrana ohlašovatelů

V souladu se zákonnými požadavky umožňuje společnost CONTEG podání oznámení o nelegitimních, neetických nebo nezákonných praktikách. 

Oznámení lze podat písemně na e-mail fairplay@conteg.cz.

Tuto schránku spravuje Valerie Králová, adresa K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov, kterou můžete kontaktovat na čísle 565 300 359.

V případě nepřítomnosti ji zastupuje Iveta Rottová, adresa K Silu 2179, 393 01 Pelhřimov, kterou můžete kontaktovat na čísle 725 835 280.

Výše uvedený e-mail je výhradně určen pro oznamovatele oznámení. Pro ostatní komunikaci prosím používejte e-mail info@conteg.cz