Uvedení zařízení do provozu

Start-up service slouží k prvnímu spuštění chladicích jednotek CoolTop/CoolTeg nebo monitorovacího systému RAMOS a jejich nastavení.

 

 

Služba zahrnuje:

 • Kontrolu zapojení chladicích jednotek a monitoringu
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Optimalizaci provozu, maximalizaci energetické efektivity
 • Převzetí záruky za funkčnost zařízení
 • Zaškolení obsluhy – zákazníka/technického personálu

 

 

Služba uvedení chladicího zařízení do provozu je navržena tak, aby poskytovala kvalitní spuštění pro všechna chladicí zařízení CONTEG, přičemž se zaměřuje na energeticky optimální výkon zařízení a dlouhou životnost. První spuštění může provádět pouze technický personál společnosti CONTEG, nebo certifikovaní servisní technici.

 

Než objednáte výjezd servisního technika na provedení zapojení chladicího zařízení, ujistěte se, že:

 • Chladicí jednotky jsou definitivně osazeny a mechanicky spojeny s rozvaděči,
 • Chladicí jednotky jsou napojeny na zdroj elektrického napětí,
 • Chladicí jednotky jsou napojeny na BMS systém dle projektu,
 • Chladicí jednotky jsou elektricky uzemněny,
 • Odvod kondenzátu z jednotek je napojen do sběrného kanalizačního potrubí budovy,
 • Chladicí jednotky jsou napojeny na chladivové, případně vodní potrubí a systém je napuštěn, natlakován a byly na něm provedeny všechny potřebné revize,
 • Zdroj chladné vody, případně venkovní kompresorová jednotka, nebo kondenzátor jsou také zapojeny na potrubí i přívod elektrické energie,
 • Je k dispozici Záruční list, do kterého bude zaznamenáno První spuštění,
 • Je k dispozici obsluha, která bude po Prvním spuštění zaškolena.

  


 

Zaujala vás tato služba? Kontaktujte nás.

Tel.: +420 565 300 361

e-mail: conteg@conteg.cz