TELCO

Oblasti řešení pro telekomunikace se ve společnosti CONTEG věnujeme již od roku 1998. Naše výrobní portfolio pošlo řadou inovativních změn a v současnosti tak nabízíme uceléné řešení datových rozvaděčů a síťových prvků.

Datové rozvaděče a síťové prvky

Základem jsou datové rozvaděče pro umístění propojovacích panelů, síťových prvků a jejich propojení. K tomuto jsou vhodné rozvaděče řady Premium Cabling. Případně mohou uživatelé použít koncepci otevřených rámů RSG. Na obě skupiny řešení mohou uživatelé využít jedinečně propracovaný systém HDWM –High Density vyvazovací systém. Toto řešení bylo navrhnuto s ohledem na stále rostoucí požadavky na přenosové kapacity optických a metalických rozvodů v souladu se standardy, normami a doporučeními výrobců.

Systém vedení optických kabelů

Komunikační sítě musí následně být rozvedeny do míst určení, kde slouží pro zapojení serverů, diskových polí, komunikačních prvků, vysílacích a dalších systémů. Pro tato propojování je určen systém vedení optických kabelů  OptiWay.Toto řešení je ideální pro oddělení páteřních vedení silových rozvodů, které mají vlastní trasy a pro optické rozvody, které mají specifické požadavky na uložení kabelů.


 

Potřebujete pomoci s výběrem? Kontaktujte nás. 

Tel.: +420 565 300 361

e-mail: conteg@conteg.cz