Uzavřená uličká nová

Uzavřená ulička, jako základní prvek uspořádní datových sálů,  fyzicky odděluje teplou a studenou zónu, čímž efektivně snižuje náklady na provoz i energetickou náročnost datového centra. Tento koncept se v současné době používá v praxi nejčastěji.

Systém uzavřené uličky zamezuje míšení vzduchu, eliminuje hot spoty a umožňuje řízení průtoku vzduchu podle rozdílu tlaku. Tento systém tak zaručuje dodávku upraveného vzduchu přesně v takovém množství, jaké servery potřebují, což se pozitivně odráží na provozních nákladech i životnosti serverů. Podle uspořádání komponent rozlišujeme mezi uzavřenou horkou (CHA) a uzavřenou studenou uličkou (CCA).

 

Uzavřená studená ulička

Uzavřená studená ulička (CCA) představuje uzavřený systém, který fyzicky odděluje a izoluje klimatizovaný vzduch od horkého výdechu. CONTEG,  jako výrobce přesného chlazení, dodáva pro lokální přívod klimatizovaného vzduchu mezirozvaděčové jednotky CoolTeg a nadrozvaděčové jednotky CoolTop.  Standardní šířka uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě perforované kostky) nebo 1,8 m (tři perforované kostky). Použití uzavřené studené uličky je doporučeno všude tam, kde je potřeba maximalizovat chladicí výkon a zároveň minimalizovat energetickou spotřebu datového centra.  

 

 

 

Klimatizovaný vzduch je možné do studené zóny přivést několika způsoby. CONTEG jako dodavatel řešení v oblasti přesného chlazení nabízí zákazníkům možnost výběru buď mezi-rozvaděčových jednotek CoolTeg Plus, nebo nad-rozvaděčových jednotek CoolTop.

 

 


Uličky o šířce 900 až 1 800 mm jsou uspořádány buď
dvěma řadami stojanových rozvaděčů, nebo jednou řadou
rozvaděčů orientovanou proti zdi. Navíc jsou vybaveny
střešními panely a posuvnými dveřmi, což zamezuje jakékoliv
cirkulaci vzduchu a komponenty IT i chlazení mohou
pracovat s maximální účinností – efektivně je tak vyžíváno
100 % generovaného studeného vzduchu.
Systém lze doplnit o řadu bezpečnostních prvků, jako je
nezávislý monitorovací systém RAMOS, systém padajících
nebo otevíracích stropů, hypoxický preventivní protipožární
systém a další bezpečnostní opatření.
Systém uzavřené uličky s možností fl exibilního rozšiřování
je vhodný pro jakýkoliv typ datového centra.

 

 

Uzavřená ulička - fixní

V uspořádání otevřená horká/studená ulička je možným nedostatkem recirkulace ohřátého vzduchu do studené uličky a s tím spojený potencionální vznik hot-spotů. Řešení Conteg uzavřená studená ulička (CCA) představuje uzavřený modulárně rozšiřitelný systém, který fyzicky odděluje a izoluje klimatizovaný vzduch od horkého výdechu, vytváří vzduchotechnickou komoru s chladným vzduchem a zabraňuje míchání ohřátého a chladného vzduchu. Klimatizovaný vzduch je do uzavřené uličky přiváděn skrz perforované kostky z dvojité podlahy nebo lokálně pomocí CoolTeg chladících jednotek, které jsou integrovány přímo v řadě mezi rozvaděči. Standardní šířka uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě perforované kostky) nebo 1,8 m (tři perforované kostky) a ulička může být vybavena dvoukřídlými posuvnými či standardními (úhel otevření 180°) dveřmi. Použití uzavřené studené uličky je doporučeno všude tam, kde je potřeba maximalizovat chladící výkon a zároveň minimalizovat energetickou spotřebu datového centra.