Uzavřená studená ulička

Řešením uzavřené uličky bývá nasazeno v řešeních s vysokou tepelnou náročností, kde studený vzduch je směřován přímo k rozvaděčům.

V uspořádání otevřená horká/studená ulička je možným nedostatkem recirkulace ohřátého vzduchu do studené uličky a s tím spojený potencionální vznik hot-spotů. Řešení Conteg uzavřená studená ulička (CCA) představuje uzavřený modulárně rozšiřitelný systém, který fyzicky odděluje a izoluje klimatizovaný vzduch od horkého výdechu, vytváří vzduchotechnickou komoru s chladným vzduchem a zabraňuje míchání ohřátého a chladného vzduchu. Klimatizovaný vzduch je do uzavřené uličky přiváděn skrz perforované kostky z dvojité podlahy nebo lokálně pomocí CoolTEG chladících jednotek, které jsou integrovány přímo v řadě mezi rozvaděči. Standardní šířka uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě perforované kostky) nebo 1,8 m (tři perforované kostky) a ulička může být vybavena dvoukřídlými posuvnými či standardními (úhel otevření 180°) dveřmi. Použití uzavřené studené uličky je doporučeno všude tam, kde je potřeba maximalizovat chladící výkon a zároveň minimalizovat energetickou spotřebu datového centra. 

Dále na vyžádání nabízíme modulární uzavřenou uličku, která je ideálním řešením při požadavku na uzavření uličky s rozvaděči s různými výškami, mezerami či dokonce chybějícími rozvaděči. Systém má samonosnou konstrukci se střešními panely z čirého polykarbonátu. Boční díly tvoří PVC lamely upevněné ke střeše uličky, které lze snadno zkrátit na požadovanou délku. Modulární ulička může využívat standardní dvoukřídlé dvěře  (úhel otevření 180°) nebo  PVC lamely.

S Conteg řešením uzavřené uličky je v maximální míře využit modulární systém, jenž odděluje studený vzduch od horkého odpadního vzduchu tak, že vytváří uzavřený studený prostor. Tento prostor zabraňuje preventivně smíchání studeného a horkého vzduchu a eliminuje hot-spoty. Řešením uzavřené uličky bývá nasazeno v řešeních s vysokou tepelnou náročností, kde studený vzduch je  směřován přímo k rozvaděčům.

Doporučená konfigurace uzavřené studené uličky

 

Parametr Hodnota
Šířka Uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě perforované kostky) nebo 1,8 m (tři perforované kostky)
Výška Uzavřené studené uličky je pro rozvaděče Conteg výšky 42, 45 a 48U
Střešní díly O délkách 400, 600, 800, 900 a 1 100 m. Střešní panely jsou zhotoveny z čirého polykarbonátu pro zajištění průchodu světla do prostoru uzavřené uličky a tento polykarbonát splňuje požadavky na nehořlavost či ohnivzdornost dle norem příslušných k dané lokalitě. Střešní panely podporují možnost instalace zařízení přivádějících hasící médium do prostoru uzavřené uličky.
Boční panely S průhledy
Vstup do uličky Zajištěn minimálně jedněmi dvoukřídlými, posuvnými nebo standardními dveřmi (úhel otevření dveří 180°) o rozměru 1 200 mm (1 800 mm) šířky x 2 246 mm výšky na jedné straně a jedním zaslepovacím panelem stejných rozměrů na druhé straně v případě, že ulička není průchozí. V případě že ulička je průchozí, musí být vybavena dvoukřídlými dveřmi na obou koncích. Dveře mohou být vybaveny manuálním nebo hydraulickým zavíračem dveří nebo automatickým ovládáním dveří s integrovaným systémem pro řízení a kontrolu přístupu, systémem monitoringu prostředí a požární signalizací, aby se zajistilo, že se dveře automaticky otevřou nebo zavřou vždy, když to bude potřeba.
Přední perforované dveře
Umožňují výbornou prostupnost studeného vzduchu do rozvaděče, zatímco zadními perforovanými dveřmi je ohřátý vzduch odváděn ven z rozvaděče, doporučujeme použít doplňky pro správné proudění vzduchu uvnitř rozvaděče - separační rám a zaslepovací panely.
  • Přední perforované dveře (míra perforace 86 %) s vícebodovým zámkem a univerzálním klíčem
  • Zadní perforované dveře (míra perforace 86 %) s vícebodovým zámkem a univerzálním klíčem
  • Odnímatelné boční panely se zámkem a univerzálním klíčem
  • Dva páry 19" vertikálních posuvných lišt
  • Horní a spodní kabelové vstupy, odnímatelný horní kryt
  • Podstavce o výšce 100 mm
Doplňkové systémy Volitelně může být Uzavřená ulička doplněna systémem automatického ovládání dveří, na tento systém mohou být dále navázány systémy kontroly přístupu, monitorování prostředí a požární signalizace tak, aby bylo zajištěno správné automatické otevírání či zavírání dveří.
Dveře uzavřené uličky Dveře uzavřené studené uličky jsou kovového rámu s jedním párem dveří (2210x620). Kovový rám je upevněn k rozvaděčům na konci studené uličky. Po instalaci těsnící pásky je možné zavěsit obě křídla dveří, které celou uličku uzavírají. Dveře jsou dodávány s klikou a zamikatelným mechanismem, volitelně mohou být vybaveny automatickým otevíráním a zavíráním dveří.
Střecha uzavřené uličky Modulární střešní sekce jsou instalované na horní část rozvaděčů, tím současně zabraňují mísení chladného vzduchu uvnitř uličky s horkým v jejím okolí. Sestava je vyrobena z 1,5 mm oceli s práškovou úpravou a dodává se v šířkách 600, 800, 900 a 1100 mm tak aby vyhovovala všek kombinacím šířky rozvaděčů. Výplně svislých panelů jsou pro vysokou propustnost světla vyrobené ze skla, stopní panely z 6 mm silného polykarbonátu, který umožňuje snadnou integrci do systému hašení studené uličky.
Automatický systém otevírání dveří Pro snadný a bezpečný automatizovaný přístup do studené uličky jsme pro vás vyvinuli automatický systém otevírání dveří. S použitím tohoto systému lze dveře vzdáleně ovládat nebo otevírat/zavírat lokálně pomocí tlačítka nebo při integraci systému řízení přístupu. Automatický systém otevírání dveří je možné kombinovat se systémem monitorování rozvaděčů RAMOS, který vysílá alarm v krizových situacích a dále tak zvyšuje pružnost systému.

 

Podrobné informace 

Technický list ke stažení

Máte dotazy nebo chcete poradit?

Kontaktujte nás