Základní PDU

Pro přívod energie a její distribuci k jednotlivým IT zařízením v rozvaděčích.