CONTEG Benelux a Conteg Italy Srl se staly členy národních datových asociací

5 minut ke čtení
Členství v těchto uznávaných sdruženích nejen posiluje náš závazek ke kvalitní digitální infrastruktuře, ale také ukazuje, že dodržujeme nejlepší postupy a standardy v oboru.

Aby společnost Conteg mohla k těmto asociacím připojit, musela splňovat přísné průmyslové normy. Tady se ukázalo, že náš závazek k vysoce kvalitním, inovativním a spolehlivým řešením v oblasti digitální infrastruktury nejsou jen prázdná slova.

Toto členství není pouhým uznáním, je to zodpovědnost, kterou hrdě přebíráme, abychom přispěli a rozvíjeli se v rámci belgické a italské digitální krajiny.

BDIA - Belgické sdružení pro digitální infrastrukturu

Digitální infrastruktura hraje v naší společnosti a digitální ekonomice zásadní roli. Vše, co se děje online, lze vysledovat zpět k digitální infrastruktuře, kterou tvoří konektivita, datová centra a cloud. Belgická asociace pro digitální infrastrukturu zajišťuje, že digitalizace je v Belgii možná a může se dále rozvíjet.

IDA - Italská asociace datových center

Posláním IDA je stát se skutečnou referencí pro sektor datových center, která nejenže na institucionální úrovni zastupuje potřeby společností, které jsou jeho součástí, ale také přispívá k podpoře rozvoje a přítomnosti na národní úrovni.

Zpět na přehled