Hypoxický preventivní protipožární systém | CONTEG

Hypoxický preventivní protipožární systém

Hypoxický preventivní protipožární systém pracuje na principu snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu na úroveň, při které požár vůbec nevznikne.

Unikátní systém, který plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení a umožnuje předejít vzniku požáru s garancí nulového požárního rizika v chráněném prostoru datového centra. Řešení je navrženo tak, aby požár v datovém centru vůbec nevznikl a to díky tzv. hypoxickému vzduchu (snížená koncentrace kyslíku). Principem hypoxické technologie je trvalé udržování obsahu kyslíku v chráněném prostoru datového centra pod hranicí 16% (běžně je 21%), a to 24/7 po celou dobu životnosti stavby.  16% hranice koncentrace kyslíku ve vzduchu je zcela klíčová pro proces hoření. Vzduch s podílem kyslíku sníženým pod tuto kritickou hranici znemožňuje vznik požáru, ale přitom je stále naprosto bezpečný pro lidskou obsluhu, což je potvrzeno i Státní zdravotním ústavem ČR. Podobné prostředí přibližně odpovídá nadmořské výšce 2700 metrů.

Jak systém funguje?  Okolní vzduch (s 21% podílem kyslíku) se nasává pomocí kompresoru do vzdušní a putuje do hypoxického generátoru, kde se zbaví nečistot a přemění se na hypoxický vzduch (vzduch s podílem kyslíku pod hranicí 16%). Celá místnost datového centra se naplní vzduchem s redukovaným obsahem kyslíku, což zabraňuje vznícení ohně. Vzduch s nízkým obsahem kyslíku uniká z místnosti, čímž se průtok dokončuje a dochází k ventilaci prostoru. Monitorovací a řídicí jednotka automaticky trvale sleduje místnost pomocí snímačů kyslíku a zajišťuje v ní stabilní a zdravé prostředí se sníženým obsahem kyslíku.

 

VÝHODY:
  • Plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení
  • Žádná konstrukční omezení
  • Snížená požární odolnost stavebních konstrukcí - kratší než 30 minut (ČSN 73 0810; 2016)
  • Není nutná instalace zařízení na odvod tepla a kouře (ČSN 73 0810; 2016)
  • Neomezená velikost požárního úseku
  • Není nutná instalace vzduchotechnické jednotky
  • Nevnikají žádné škody vlivem hašení ani ztráta pracovního procesu
  • Bez dopadu na životní prostředí
  • Snadná instalace a údržba
  • Funkčnost systému je možné kdykoliv ověřit v reálném čase.

 

Hmotnost/hlučnost technologie Objem chráněného prostoru*** Předpokládaná doba provozu/spotřeba energie (za 24 hodin)**
400 kg/61 dB 1 – 370 mᶟ 8 h/40 kWh
500 kg/62 dB 370 – 520 mᶟ 8 h/56 kWh
600 kg/67 dB 521 – 750 mᶟ 8 h/96 kWh
800 kg/67 dB 751 – 1 150 mᶟ 8 h/130 kWh
900 kg/67 dB 1 151 – 1 630 mᶟ 8 h/130 kWh
1200 kg/68 dB 1 631 – 2 350 mᶟ 8 h/200 kWh
1400 kg/66 dB 2 351 – 3 500 mᶟ 8 h/312 kWh
1800 kg/66 dB 3 501 – 4 700 mᶟ 8 h/360 kWh
2500 kg/66 dB 4 701 – 5 850 mᶟ 8 h/440 kWh
2650 kg/68 dB 5 851 – 7 600 mᶟ 8 h/600 kWh
 4000 kg/68 dB 7 601 – 10 000 mᶟ 8 h/720 kWh
5300 kg/68 dB 13 201 – 15 100 mᶟ 8 h/1050 kWh

Doba na prvotní snížení kyslíku v chráněném prostoru z 20,9% na 15%* trvá 16 hodin. Kalkulováno na výměnu vzduchu (netěsnosti) max. 50% z celkového objemu za 24 hod.
**Kalkulováno na „free volume“ – např. při 50% vyplnění prostoru nábytkem znamená pokles spotřeby energie o 50%.
***V případě většího objemu chráněného prostoru se použijí dva, tři nebo více systémů.

Obrázek

2021072011391520210611150105hypoxie-strojovna.jpg

Velikost souboru: 621 kB

Obrázek

hypoxie-technologie-web.jpg

Velikost souboru: 323 kB

Obrázek

Hypoxicky_system-technicke-reseni.png

Velikost souboru: 913 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 25810 kB

Další verze en