Testovací laboratoř

V testovacím centru pro datová centra vyvíjíme a zkoušíme nové výrobky a dopad jejich použití v různých uspořádáních datových center na celkovou spotřebu energie. Počítačové simulace a reálná měření v laboratoři nám umožňuje ověřovat principy různých procesů v serverových místnostech a uvádět do praxe moderní řešení.

Experimentální datové centrum

 je koncipováno jako skutečné datové centrum se zdvojenou podlahou a sníženým podhledem. Uspořádání experimentální místnosti je možné realizovat jako v reálných situacích, instalovat samostatné rozvaděče, jejich řady, uzavřené uličky a také uzavřené rozvaděčové sestavy nazývané closed-loopy.

Testovací laboratoř nabízíme i vám. Můžete zde testovat jakékoli komponenty, jejich vhodné použití i kritické stavy, jež v reálném provozu simulovat nelze. Je také možné využít prvotřídní ruční měřidla a radiové systémy pro testování ve skutečných datových centrech za účelem auditů a získávání informací pro další vývoj jednotlivých projektů i celého odvětví.

Vybavení laboratoře

Chladicí systém

Při vývoji chladicích systému  klademe velký důraz na kvalitu, abychom dodávali našim zákazníkům prvotřídní produkty, služby a řešení. Používáme jen ty nejmodernější technologie a nejkvalitnější komponenty. Vše vyrábíme v ČR pod dozorem zkušených technologů, abychom dodrželi světový standard kvality.

Topné zdroje

Laboratoř je vybavena 20 kusy topných zdrojů, které lze instalovat do 19“ pozic stojanových rozvaděčů. Každý zdroj má plynulou regulaci průtoku vzduchu a krokovou regulaci topného výkonu po 200 W až do celkového výkonu 6 kW.

Měřící jednotky

Systém instalovaných čidel pro dlouhodobé sledování veličin v laboratoři předává informace do měřicí ústředny. Poté jsou zpracovávány a archivovány speciálně navrženým laboratorním softwarem, který umožňuje vyhodnocení dat jednotlivých experimentů, vizualizaci a prezentaci výsledků. Nezávislým měřicím systémem je soustava ústředny a bezdrátových čidel teploty a vlhkosti, kterou lze použít jak v laboratoři, tak i v jiném reálném datovém centru pro ověření laboratorních měření v praxi. Samostatná kalibrovaná měřidla pro přesné ověření všech lokálních veličin (hlukoměr, termokamery, anemometry, teploměry, vlhkoměry, čidlo CO2, tlakoměry, wattmetr, ampérmetr, osciloskop, otáčkoměr..).

 

V laboratoři měříme

  • vlhkost vzduchu
  • teplotu (vody, vzduchu a povrchovou teplotu všech strojů i rozvaděčů)
  • průtok vzduchu i vody
  • rychlost proudění vzduchu i vody
  • tlakové rozdíly v jednotlivých částech experimentální sestavy
  • koncentraci CO2
  • elektrické veličiny (napětí, proud, spotřeba energie)
  • akustické veličiny
  • otáčky ventilátorů