Hasicí systém LES-RACK | CONTEG

Hasicí systém LES-RACK

LES-RACK je samostatný, plně automatický systém detekce a požární ochrany, navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším.

LES-RACK je samostatný, plně automatický požárně detekční a ochranný systém, navržený pro přímou instalaci do 19“ rozvaděčů s IP 30 nebo vyšším, který nabízí velmi účinné a efektivní řešení pro serverové, telekomunikační a řídicí rozvaděče/skříně.

Jednotka LES-RACK-M1 se skládá z plně vybaveného systému požární detekce, řízení, vyhodnocování, komunikace a hašení. Větší serverové rozvaděče a sousední skříně lze chránit dalšími jednotkami LES-RACK-M1. LES-RACK využívá čistý plyn k zaplavení chráněného prostoru, dokud není požár zcela uhašen. Jednotka zahrnuje zásobník s médiem FK-5-1-12, v souladu s TÚPO (Technický ústav požární ochrany, autorizovaná osoba 221). Beztlakové konstrukční řešení také umožňuje leteckou dopravu. Po aktivaci může zařízení být naplněno hasicím prostředkem přímo v místě instalace. Pro detekci požáru je každý LES-RACK systém vybaven optickým požárním detektorem, který je připojen k vyhodnocovací a řídicí jednotce. Integrovaná řídicí jednotka indikuje v systému aktuální stav, kontroluje a vyhodnocuje působením hasicího přístroje. Systém LES-RACK M1 umožňuje komunikaci s požárním signalizačním panelem budovy (FACP).

Ideální řešení protipožární ochrany pro kompaktní celky zcela izolované od okolního prostředí uvnitř datových sálů či serveroven. Více o Kompaktních datových centrech – škálovatelném řešení non-IT infrastruktury.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Okamžitá detekce a uhašení požáru
  • Nepoškozuje hašené zařízení
  • Plně automatický
  • Snadná instalace pomocí vodících lišt
  • Možnost doplňování hasiva na místě instalace
  • Vzdálený přístup přes HTML k zobrazení stavu zařízení a nastavení parametrů
  • Možnost komunikace s objektovým požárním systémem

 

Objednávací kód: LES-RACK-M1

Parametr Hodnota
Šířka jednotky 483 mm / 19"
Výška jednotky 45 mm / 2.5U
Hloubka jednotky 495 mm
Celková hloubka s detekčním čidlem podle hloubky chráněného zařízení Max. 860 mm
Hmotnost systému bez hasiva 11 kg
Hmotnost hasiva FK-5-1-12 2 kg
Klasifikace podmínek prostředí (podle EN 60 721‑3‑3) 3 k5
Třída prostředí  A
Rozsah provozních teplot od +5 °C až po +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu 90 % nekondenzující
Frekvence 50/60 Hz
Provozní poloha Horizontální 
Provoz Nepřetržitý
Elektrický příkon max. 200 VA
Ochranné krytí IP30
Napájecí napětí  110-240 V AC
Ostatní

Detektory umístěné uvnitř rozvaděče okamžitě rozpoznají požár v jeho počáteční fázi

Uhašení požáru okamžitě po detekci

Hasící médium nezpůsobuje žádnou škodu na vybavení, které je hašeno

Snadná instalace a uvedení do provozu – jednoduše připojíte do jednotky elektrické sítě rozvaděče

Doporučuje se využívat v rozvaděčích s IP30 a vyšším

Adresovatelné detektory a modulární konstrukce zajistí snadnou kontrolu a údržbu

Podrobný a lehce čitelný LED panel

Funkčnost i při výpadku proudu zajišťuje vestavěná baterie

Technický list

LES-RACK-M1_datasheet_CZ_20200430.pdf

Velikost souboru: 1717 kB

Další verze en ru fr
Návod

LES-RACK-M1 - Návod k montáži a obsluze hasicího zařízení

Velikost souboru: 1685 kB

Obrázek

les-rack1.jpg

Velikost souboru: 121 kB

Obrázek

les-rack2.jpg

Velikost souboru: 109 kB

Obrázek

les-rack3.jpg

Velikost souboru: 162 kB

Obrázek

les-rack4.jpg

Velikost souboru: 352 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 25810 kB

Další verze en