Sponzoring

CONTEG je společensky odpovědná firma.  Ke svému 20. výročí od založení společnosti otevíráme program „Pomáháme ostatním – vracíme společnosti“. Cílem programu je podporovat společensky prospěšné aktivity svých zaměstnanců a veřejnosti prostřednictvím sponzorského daru a ocenit tak aktivitu,  které jsme součástí.

CONTEG primárně podpoří projekty, na kterých se naši zaměstnanci aktivně podílejí, ať jsou to zájmové skupiny, kulturní uskupení či sportovní kluby. Zároveň rádi oceníme i další činnosti zaměstnanců, které májí určitou přidanou hodnotu a mohou přinést ostatním lidem radost.

CONTEG  nabízí i veřejnosti možnost získání finančního daru pro neziskovou nebo charitativní činnost.

 

Jak požádat?

1. krok – Sepsat žádost

Žádost o finanční dar musí obsahovat:

  • Celkový popis projektu vč. specifikace Vašeho zapojení na projektu, důvodu; proč příspěvek požadujete; jakým způsobem bude možné CONTEG v rámci projektu propagovat.
  • Způsob financování projektu a detailní rozpis použití finančních prostředků vč. specifikace částky, o kterou žádáte a jakým způsobem bude s penězi naloženo.

Pozn. Zaměstnanci skupiny CONTEG si pomohou vyzvednout formulář žádosti na personálních odděleních. Veřejnost sepíše žádost volnou formou dle výše popsaných náležitostí.

 

2. krok – Podat žádost

Kompletní žádost se všemi náležitostmi doručte

 1) v elektronické podobě na sponzoring@conteg.cz nebo

2) v tištěné podobě do sídla společnosti CONTEG, spol. s r.o., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4  

3) nebo žádost odevzdejte na personálním oddělení Vaší společnosti skupiny CONTEG

Doručení žádosti bude zpětně potvrzeno prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 

3. krok – Vyhodnocení žádostí

O přijetí či zamítnutí žádostí bude každý účastník informován. Úspěšní kandidáti budou oslovení za účelem dohody o realizaci projektu a diskuze možnosti reklamního plnění.

 

 Podmínky podání žádosti:

  • Jste zaměstnancem skupiny CONTEG, a nejste ve zkušební nebo výpovědní době

nebo

  • Jste organizace nebo fyzická osoba. Účastníci mladší 18 let musí být zastoupeni zákonným zástupce nebo organizací (např. školou).
  • Na jednu aktivitu je možné podat pouze jednu žádost.
  • V rámci kalendářního roku můžete získat finanční podporu na svůj projekt pouze jedenkrát.
  • Výše finančního daru může dosáhnout až částky 20.000 Kč
  • Fair play přístup - všechny peníze budou využity na účel popsaný v podané žádosti. Žádosti není možné proplácet zpětně na již uskutečněnou akci

 

Harmonogram podání a vyhodnocení žádostí:


Žádosti  Termíny podání Vyhodnocení
První kolo                      1. 5. – 31. 5. 2018                 Začátkem června              
Druhé kolo 1. 10. – 31. 10. 2018 Začátkem listopadu


Vyhodnocení žádostí:

Žádosti vyhodnocuje komise složená ze zástupců vedení skupiny CONTEG. V každém kole budou vybrány až 3 projekty našich zaměstnanců a až 2 projekty podané veřejností. Každý z nich může být podpořen finanční částkou ve výši až 20.000,- Kč. Následně jsou všichni informování o výsledku jejich žádosti. Úspěšní žadatelé budou osloveni za účelem dohody o realizaci projektu a diskuze možnosti reklamního plnění. Žádosti není možné proplácet zpětně na již uskutečněnou akci.

 

Dotazy:

V případě dotazů se obraťte na email: sponzoring@conteg.cz

 

V prvním kole projektu „Pomáháme ostatním – vracíme společnosti“ byly podpořeny dva projekty:

1) Oblastní charita Pelhřimov částkou 10.000,- Kč na příspěvek na mzdové náklady pro lékaře a zdravotní sestry domácí hospicové péče

2) TJ Dolní Cerekev oddíl házená částkou 10.000,- Kč na nákup sportovního vybavení

Print Favorities E-mail Twitter RSS