Sponzoring

CONTEG je společensky odpovědná firma, a proto opět pokračuje v roce 2023 s programem „Pomáháme ostatním – vracíme společnosti“. Cílem programu je podporovat společensky prospěšné aktivity svých zaměstnanců prostřednictvím sponzorského daru a ocenit tak aktivitu, které jsme součástí. CONTEG primárně podpoří projekty, na kterých se naši zaměstnanci aktivně podílejí, ať jsou to zájmové skupiny, kulturní uskupení či sportovní kluby. Zároveň rádi oceníme i další činnosti zaměstnanců, které májí určitou přidanou hodnotu a mohou přinést ostatním lidem radost.

Jak požádat?

1) Sepsat žádost

Žádost o finanční dar musí obsahovat:

Pozn.: Na personálních odděleních je k dispozici formulář žádosti. Žádost může být sepsána i volnou formou s výše uvedenými náležitostmi.

2) Podat žádost

Kompletní žádost se všemi náležitostmi doručte

Doručení žádosti bude zpětně potvrzeno prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

3) Vyhodnocení žádostí

O přijetí či zamítnutí žádostí bude každý účastník informován. Úspěšní kandidáti budou oslovení za účelem dohody o realizaci projektu a diskuze možnosti reklamního plnění.

 

 Podmínky podání žádosti:

 

Harmonogram podání a vyhodnocení žádostí:

Termín podání: 1. 3. – 30. 3. 2023
Vyhodnocení: 30. 4. 2023

 

Vyhodnocení žádostí:

Žádosti vyhodnocuje komise složená ze zástupců vedení skupiny CONTEG. V každém kole budou vybrány až 3 projekty našich zaměstnanců. Každý z nich může být podpořen finanční částkou ve výši až 20 000 Kč. Následně jsou všichni informování o výsledku jejich žádosti. Úspěšní žadatelé budou osloveni za účelem dohody o realizaci projektu a diskuze možnosti reklamního plnění. Žádosti není možné proplácet zpětně na již uskutečněnou akci.

 

Dotazy

V případě dotazů se obraťte na email: sponzoring@conteg.cz  

 


 

Podpořené projekty

 

2021

 • Automotoklub Zálesí v AČR – příspěvek na pořádání autokrosových závodů v Humpolci 
 • Pelhřimov – město rekordů pořádaný Agentorou Dobrý den, s.r.o. – příspěvek na pořádání akce pro veřejnost

 

2020

 • Automotoklub Zálesí v AČR – příspěvek na pořádání autokrosových závodů v Humpolci 
 • Pelhřimov – město rekordů pořádaný Agentorou Dobrý den, s.r.o. – příspěvek na pořádání akce pro veřejnost

 

2019

 • 2. kolo závodu o mistrovství ČR atletických družstev/sportovní chůze pořádané SPORTOVNÍ CHŮZE PRAHA z.s. – příspěvek na nákup cen pro vítěze a drobné občerstvení
 • TJ Sokol Košetice – příspěvek na podporu činnosti oddílů
 • Edukační závod Republika pro základní školy pořádaný Československou obcí legionářskou, z.s. – příspěvek na mzdové náklady instruktorů

2018

 • Oblastní charita Pelhřimov – příspěvek na mzdové náklady pro lékaře a zdravotní sestry domácí hospicové péče
 • TJ Dolní Cerekev oddíl házená – příspěvek na nákup sportovního vybavení
 • Borůvka Vyšehrad, z.s. – příspěvek na bezbariérovou dopravu pro žáky a studenty s tělesným postižením
 • nadační fond RAFAEL DĚTEM – příspěvek na nákup speciálního vozíčku Benecykl pro těžce nemocného chlapečka