CoolTeg Plus XC - chlazení mezi-rozvaděči | CONTEG

CoolTeg Plus XC

CoolTeg Plus XC je mezirozvaděčová klimatizační jednotka fungující na principu přímého vypařování chladiva s kompresorem uvnitř.

CoolTeg Plus XC je řada mezi-rozvaděčových chladicích jednotek fungující na principu přímého vypařování chladiva. Kompresor je umístěn ve vnitřní jednotce a je propojen s venkovním vzduchem chlazeným kondenzátorem, přičemž vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotku může být až 60m. Toto uspořádání chrání všechny důležité komponenty před klimatickými jevy (teplo, mráz, déšť, sníh, pouštní bouře) a umožňuje provozovat chlazení nezávisle na okolních podmínkách s teplotním rozsahem -40 + 50 C. 

CoolTeg Plus XC30 - tato unikátní chladicí jednotka šířky pouhých 30 cm a s maximálním výkonem až 22 kW má dvoj-pístový rotační kompresor a BLDC řízení, které umožňuje plynulé dávkování chladicího výkonu v rozmezí od 10% do 100 %. Tato mimořádné univerzální jednotka je vhodná zejména do menších datových center nebo všude tam, kde by silné a výkonné chladicí jednotky byly svým výkonem i cenou příliš předimenzované.

  • Pouhých 30 cm široká
  • Chladicí výkon v rozmezí 10% až 100%
  • Maximální výkon až 22 kW

CoolTeg Plus XC40 - tato chladicí jednotka dosahuje výkonu až 42 kW při šířce 40 cm.  V současnosti nejúčinnější kompresor je invertorově řízený a vestavěným do vnitřní jednotky s elektornicky řízeným expanzním ventilem a pokročilou logikou řízení. Chladicí výkon je možné plynuje dávkovat v rozmezí od 20% - 100%. Tato výkonná chladicí jednotka je vhodná pro velká datová centra a všude tam, kde je třeba silného chladicího výkonu.

  • 40 cm široká
  • Chladicí výkon v rozmezí 20% - 100 %
  • Maximální výkon až 42 kW

 

Parametr Hodnota
CoolTeg Plus XC30

Žádná voda v datovém centru

Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra

Vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu

Venkovní jednotka s nízkou hlučností

Variabilní konstrukce a velikost venkovní jednotky

Provoz v širokém rozsahu venkovních teplot

Ekologické chladivo R410A

Vysoce účinný dvoj-pístový rotační kompresor

BLDC kompresor umístěný uvnitř jednotky

Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí

Elektronický expanzní ventil a pokročilá logika řízení

Plynulá regulace výkonu od 10 do 100%

Nízké vibrace

Nízkotlaké a vysokotlaké bezpečnostní spínače

Uzavírací ventily pro jednoduchou údržbu

Provozní venkovní teploty v rozmezí -40 °C a +55 °C

Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až do 60 m

Venkovní jednotka Vnitřní CoolTeg Plus XC30 jednotka je kompatibilní s jakýmkoli kondenzátorem s proměnným průtokem vzduchu. Venkovní jednotka by měla být navržena na základě kondenzační teploty chladiva, plus typické max. okolní teploty. Pro správnou konstrukci venkovní jednotky použijte CoolTool selekční software nebo kontaktujte náš tým odborných pracovníků. 
CoolTeg Plus XC40

Žádná voda v datovém centru

Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra

Vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu

Venkovní jednotka s nízkou hlučností

Variabilní konstrukce a velikost venkovní jednotky

Provoz v širokém rozsahu venkovních teplot

Perfektní olejový management pro složitý potrubní rozvod

Ekologické chladivo R410A

Vysoce účinný spirálový kompresor

Frekvenčně řízený kompresor umístěný uvnitř jednotky

Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí

Elektronický expanzní ventil a pokročilá logika řízení

Plynulá regulace výkonu od 20 do 100%

Odlučovač oleje a Trax-oil uvnitř jednotky

Nízkotlaké a vysokotlaké bezpečnostní spínače

Uzavírací ventily pro jednoduchou údržbu

Provozní venkovní teploty v rozmezí -40 °C a +55 °C

Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až do 60 m

Venkovní jednotka

Vnitřní CoolTeg Plus XC jednotka je kompatibilní s jakýmkoli kondenzátorem s proměnným průtokem vzduchu. Venkovní jednotka by měla být navržena na základě kondenzační teploty chladiva, plus typické max. okolní teploty. Pro správnou konstrikci venkovní jednotky použijte CoolTool selekční software nebo kontaktujte náš tým odborných pracovníků. Místní podmínky určují, zda použít venkovní chladič Conteg suchý nebo mokrý (adiabatický). Conteg právě vyvíjí novou adiabatickou venkovní chladicí jednotku, EcoCool (kompatibilní s CoolTeg Plus XC), pro snížení celkové spotřeby chladicího systému.


Technický list

CoolTeg-Plus_datasheet_CZ_20210211.pdf

Velikost souboru: 4837 kB

Další verze en
Obrázek

CoolTeg-Plus-XC30_AC-TXC-42-30_main.jpg

Velikost souboru: 175 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-back-left-WEB.jpg

Velikost souboru: 90 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-front-right-WEB.jpg

Velikost souboru: 85 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-left-front-WEB.jpg

Velikost souboru: 86 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-right-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 119 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-XC40_AC-TXC-42-40_main.jpg

Velikost souboru: 202 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 25810 kB

Další verze en
Brožura

Klimatizační jednotky pro IT

Velikost souboru: 4234 kB