CoolTeg Plus DX – chlazení mezi-rozvaděči | CONTEG

CoolTeg Plus DX

CoolTeg Plus DX s venkovní jednotkou Mitsubishi je vysoce účinný systém s ekologickým chladivem. Vhodný zejména pro serverovny o výkonech do 100 kW. Nová generace s EC technologií a dotykovým displejem.

Vnitřní jednotky v provedení DX obsahují kromě ventilátorů a regulačních komponent vysoce účinný výparník pro chladivo R410A. Každou vnitřní jednotku je nutné napojit chladivovým potrubím na venkovní kompresorovou jednotku Mitsubishi. Tento „split“ systém je potom autonomně řízen pomocí vlastní regulace. Jednotky je možné spojovat do regulačních skupin. Venkovní jednotky Mitsubishi jsou vybaveny frekvenčně řízeným kompresorem, elektronickým expanzním ventilem a dalšími špičkovými komponenty. CONTEG nabízí tři výkonové typy – 7 kW; 12 kW, 18 kW a 24 kW s plynulou regulací. V našich nových jednotkách CoolTeg Plus využíváme nejmodernější technologie a přesnou regulaci založenou na našich zkušenostech datových center po celém světě. Protože se technologie ventilátorů, výměníků, kompresorů a zejména regulačních prvků stále vyvíjejí, musíme i my naše výrobky modifikovat, abychom zajistili jejich nejlepší vlastnosti pro své zákazníky.

Jednotky se vyznačují úspornými EC ventilátory a šikmo umístěným vysoce účinným tepelným výměníkem. Teplota a vlhkost se měří jak ve studené tak v teplé zóně a plocha pro nasávání a výfuk klimatizovaného vzduchu byla maximálně zvětšena, takže je distribuce vzduchu optimální. Hlavní rozdíly můžeme najít v regulaci jednotky. Používáme zcela nový regulátor s pokročilým CONTEG softwarem a nový grafický barevný dotykový displej o velikosti 4,3“, který odpovídá technologii klimatizačního zařízení 21. století. Jeden displej lze použít až pro 16 klimatizačních jednotek v datové místnosti při maximální délce vedení 500 m. Standardem je komunikace protokolem TCP/IP, integrovaný webserver a vzdálené řízení a monitoring přes počítač v internetové síti. Jednotky CoolTeg Plus DX jsou konstruovány pro napojení na vybrané venkovní kompresorové jednotky Mitsubishi Electric se špičkovou technologií. CoolTeg Plus jsou nejmodernější jednotky z rodiny přesného chlazení vhodné pro efektivní chlazení serveroven a datových center všech typů.

Chladivový systém je omezen vzdáleností mezi vnitřní a venkovní jednotkou (viz podrobné technické podklady) a jejich výškovým rozdílem. Provoz chlazení je garantován v rozmezí venkovních teplot od -15 do +46 °C. CoolTeg Plus DX s venkovní jednotkou představují vysoce účinný systém s ekologickým chladivem, který se hodí zejména pro serverovny o celkových výkonech do 100 kW. Při potřebě většího chladicího výkonu již začíná být ekonomičtější využití vodního systému. Chladicí výkon každé individuální jednotky je dle aktuálních požadavků měněn výkonem kompresoru, otevřením elektronického expanzního ventilu a otáčkami ventilátorů venkovní i vnitřní jednotky. Při nutnosti snižovat relativní vlhkost prostoru na nastavený set-point, jednotka automaticky reaguje snížením průtoku vzduchu a zvýšením chladicího výkonu. Jednotky CoolTeg Plus DX se vyznačují maximálním citelným výkonem v poměru k výkonu latentnímu právě díky pokročilé logice řízení vlhkosti. Celoroční spotřeba energie v porovnání s jinými klimatizačními jednotkami je proto výrazně nižší.

HLAVNÍ VÝHODY

  • V datovém centru není voda
  • Nezávislé systémy vnitřních a vnějších jednotek zajišťují 100% redundanci
  • Snadná instalace a další rozšíření kapacity
  • Chladivo R410A
  • Plynulá regulace chladicího výkonu od 30 do 100 %

Parametr Hodnota
CoolTeg Plus DX

Šířka klimatizační jednotky 300 mm, hloubka 1 000 mm nebo 1 200 mm, výška dle potřeby od 42U (1 978 mm) do 48U (2 245 mm)

Radiální ventilátory s vysoce úspornými EC motory

Každá vnitřní jednotka musí být napojena na jednu z nabízených venkovních kompresorových jednotek Mitsubishi Electric

Chladicí výkon v závislosti na použité venkovní jednotce (7 kW, 12 kW a 18 kW) (při teplotě nasávaného vzduchu 45 °C a SHR=100 %)

Napájení vnitřní jednotky – jednofázový proudem 230V/50Hz, buď ze samostatně jištěného zdroje nebo z venkovní jednotky

Chladicí výkon jednotky se aktuálně mění dle potřeby změnou otáček kompresoru a ventilátorů vnitřní i venkovní jednotky

Minimální chladicí výkon je 30 % jmenovitého. Dlouhodobě musí tepelná zátěž dosahovat alespoň 50 % jmenovitého chladicího výkonu, který závisí na typu venkovní jednotky.

Komunikace pomocí barevného dotykového displeje velikosti 4,3", nebo přes digitální I/O signály

Displejem s integrovaným webserverem lze ovládat 1-16 jednotek ve skupině s funkcemi stand-by, overload apod.

Skupina jednotek komunikuje přes displej protokolem TCP/IP a další varianty (Modbus, Bacnet atd.) jsou možné

Nahrávání SW a stahování dat přes standardní USB flash disk

Kombinace s jednotkou
AC-DX-PUHZ-ZRP71

Chladicí výkon 7 kW

Průtok vzduchu vnitřní jednotkou je 2 100 m3/h při spotřebě vnitřní jednotky 150 W

Venkovní jednotka Mitsubishi Electric je standardně napájena jednofázovým proudem 230V/50Hz

Propojovací měděné potrubí s chladivem R410A o standardních dimenzích 10/16 mm

Kombinace s jednotkou
AC-DX-PUHZ-ZRP125

Chladicí výkon 12 kW

Průtok vzduchu vnitřní jednotkou je 2 500 m3/h při spotřebě vnitřní jednotky 250 W

Venkovní jednotka Mitsubishi Electric je standardně napájena jednofázovým proudem 230V/50Hz, je možné nabídnout variantu v provedení na třífázový proud 3× 400V/50Hz

Propojovací měděné potrubí s chladivem R410A o standardních dimenzích 10/22 mm

Kombinace s jednotkou
AC-DX-PUHZ-ZRP200

Chladicí výkon 18 kW

Průtok vzduchu vnitřní jednotkou je 3 800 m3/h při spotřebě vnitřní jednotky 770 W

Venkovní jednotka Mitsubishi Electric je napájena třífázovým proudem 3× 400V/50Hz

Propojovací měděné potrubí s chladivem R410A o standardních dimenzích 10/22 mm

Technický list

CoolTeg-Plus_datasheet_CZ_20210211.pdf

Velikost souboru: 4837 kB

Další verze ru en
Obrázek

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 121 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpg

Velikost souboru: 90 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpg

Velikost souboru: 86 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 117 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 25810 kB

Další verze en
Brožura

Klimatizační jednotky pro IT

Velikost souboru: 4234 kB