CoolSpot DX TM – chlazení uvnitř rozvaděče | CONTEG

CoolSpot DX TM

Střešní klimatizační jednotky s přímým výparem se usazují na horní kryt rozvaděče. Nabídka pokrývá nízkou, střední a vysokou tepelnou zátěž díky chladícímu výkonu až 6 kW.

Jednotky CoolSpot TM-DX se usazují na horní kryt rozvaděče (střechu) prostřednictvím speciálního rámu, s jehož pomocí jsou umístěny přesně na půdorys rozvaděče. Tyto jednotky jsou kompatibilní se stojanovými rozvaděči řad PREMIUM Cabling RDFPREMIUM Server RSF.

Výhodou střešní instalace je vytvoření studené zóny v přední části rozvaděče a teplé zóny v jeho zadní části. Takto oddělené teplotní zóny jsou ideální pro umístění IT techniky a zvyšují efektivitu chlazení. Nabídka CoolSpot TM klimatizačních jednotek pokrývá nízkou, střední a vysokou tepelnou zátěž díky chladícímu výkonu až 6 kW. Klimatizační jednotky CoolSpot TM jsou proto vhodné pro chlazení techniky v samostatně stojících rozvaděčích i jako doplňkový systém v datových centrech a serverovnách s poddimenzovaným centrálním klimatizačním systémem.

Při instalaci v uzavřených prostorách se vždy ujistěte, že místnost pro instalaci rozvaděče s touto jednotkou disponuje dostatečnou světlou výškou a zároveň je umožněn dostatečný odvodu tepla z místnosti jejím větráním nebo klimatizací (až 1,3 násobek chladícího výkonu).

HLAVNÍ VÝHODY

 • Kompletní kompresorový okruh uvnitř jednotky
 • Vybaven rozptylovačem kondenzátu
 • Trojitá ochrana proti kondenzátu
 • Provoz bez filtrů
 • Stačí pouze zapojit do zásuvky

Jednotky CoolSpot DX obsahují kompletní chladivový okruh včetně kompresoru, výparníku, kondenzátoru a integrované regulace. Jednotky jsou navrženy pro chlazení samostatně stojících rozvaděčů až do výkonu 6 kW. Tyto jednoduše instalovatelné Plug&Play klimajednotky vyžadují pouze elektrické napájení a napojení na odtok kondenzátu.

Chod jednotek je řízen EBM regulátorem s jednoduchým displejem tak, aby byla udržována nastavená teplota uvnitř CONTEG rozvaděče. CONTEG CoolSpot DX nezávislé klimatizační jednotky fungující na bázi přímého výparu jsou vybaveny malými pístovými kompresory a kompletním chladivovým okruhem, což znamená, že nevyžadují žádné další potrubní napojování kromě odvodu kondenzátu, jehož množství je redukováno výparem do místnosti (pro velikosti od 1,4 kW). Bezpečnost na kondenzátní straně je zajištěna systémem tří van. Speciální konstrukce výměníku kondenzátoru umožňuje funkci bez filtrů na vzduchové straně, což výrazně snižuje náklady a čas potřebné na údržbu systému.

Celkově jsou tyto jednotky použitelné v široké škále projektů. Elektronická regulace zajišťuje bezpečný chod celého zařízení při optimálních podmínkách a maximální energetické účinnosti tak, aby nedocházelo k přehřívání ani podchlazování prostoru v rozvaděči. 

Při použití těchto klimatizačních jednotek se vždy ujistěte, že místnost, kde bude rozvaděč s klimatizací umístěn, má vhodné rozměry (též pro následný servis zařízení) a je dostatečně větrána tak, aby byly vždy zajištěny teploty vzduchu v rozmezí +20 až +55 °C. Rozvaděče s jednotkami CoolSpot mohou být snadno doplněny jednoduchým monitorovacím systémem CONTEG RAMOS pro sledování teplot a vlhkostí v rozvaděčích i mimo ně.

 • Chladící výkon klimatizačních jednotek 1 až 6 kW
 • Kompaktní řešení – nejsou zapotřebí rozvody potrubí chladiva
 • Odpařování kondenzátu na výparníku (k dispozici v jednotkách výkonu 1.4 kW a více) eliminuje potřebu odvodu kondenzátu
 • Systém trojité ochrany zajišťuje účinný odvod kondenzátu
 • Povrch výměníku tepla byl speciálně upraven pro co nejvyšší odolnost proti zanesení, takže jednotka je schopna podávat plný výkon i v případě teploty okolního prostředí až 55 °C
 • Klimatizace je navržena pro provoz bez filtrů což snižuje provozní náklady
 • Klimatizační jednotka má jednoduché ovládání i nastavení požadované teploty v rozvaděči
 • CoolSpot TM jednotku doporučujeme doplnit o systém monitorování rozvaděčů pro ještě dokonalejší kontrolu prostředí a možnost upozornění na alarmový stav.
Technický list

CoolSpot_datasheet_CZ_20200124.pdf

Velikost souboru: 2416 kB

Další verze fr ru de en
Obrázek

coolspot-tm-dx.jpg

Velikost souboru: 379 kB

Obrázek

CoolSpot_AC-TM-41.jpg

Velikost souboru: 63 kB

Obrázek

CoolSpot_AC-TM-20.jpg

Velikost souboru: 40 kB

Obrázek

CoolSpot_TM-DX_air_flow.jpg

Velikost souboru: 92 kB

Katalog

Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 57435 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Chladicí jednotky pro IT

Velikost souboru: 4493 kB

Brožura

Brožura – Kompletní řešení pro datová centra

Velikost souboru: 1383 kB

Brožura

Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace

Velikost souboru: 1212 kB