Rondel - Česko

Dodali jsme 24x nad-rozvaděčových jednotek CoolTop,  112x stojanových rozvaděčů řady PREMIUM RSF a RSB, 3x Chillery; 6x systém uzavřené uličky; FSE průmyslové rozvaděče; vyvazovací systém HDWM, PDU

Jedním z projektů, které jsme realizovali, je moderní datové centrum v Ústí nad Labem – Rondel postavené pro společnost Vaudevile, s.r.o. Investor si naši společnost vybral jak pro zkušenosti ověřené ze zakázek po celém světě, tak také z důvodu propojení vlastní výroby, vývoje a prodeje nejmodernějších zařízení.

Datové centrum se nachází v dobře dostupné části tohoto krajského města v sedmipodlažním multifunkčním objektu. Jednotlivé sály a místnosti zázemí jsou umístěny ve třech podlažích a venkovní technologie jsou instalovány i na střeše budovy. Ve finálním stavu bude zákazníkům datové centrum nabízet až 112 rozvaděčů pro uložení IT techniky. Výkon chladicího systému je v první etapě 300kW a ve finální projektované fázi může být až 2x1 MW.

Společnost Conteg, poté co ve veřejné soutěži zvítězila se svým inovativním a přitom cenově velmi zajímavým řešením, zpracovala podklady pro kompletní prováděcí projektovou dokumentaci celého datového centra, vytipovala ideální dodavatele jednotlivých celků, jako jsou elektroinstalace, UPS systémy, klimatizace sálů, zhášecí systém, monitoring DC a další systémy a zajistila bezchybnou dodávku datového centra. Na závěr celé akce došlo k testování, zátěžovým a funkčním zkouškám a předání celého díla.

Zajímavostí může být použití zcela nových unikátních klimatizačních jednotek CoolTop vlastního vývoje, konstrukce a výroby, které vynikají velmi malou spotřebou energie a především tím, že jsou instalovány nad IT rozvaděči a nezabírají ani centimetr velmi drahé podlahové plochy datových sálů. Tyto jednotky jsou napájeny chladnou vodou, která je vyráběna ve strojovně chlazení pomocí kompresorových zdrojů chladu (chillerů), které umožňují i funkci free-coolingu (volného chlazení). To znamená, že teplo je odváděno do venkovních na střeše umístěných suchých chladičů tak inteligentně, že při vhodných klimatických podmínkách vůbec není zapotřebí spínat kompresory. Tím se šetří nejen životnost těchto poměrně drahých strojů, ale především se uspoří až 90% elektrické energie, která by jinak musela být spotřebována!

Naše práce dodávkou DC neskončila, ale dále spolupracujeme s investorem na energeticky efektivním provozu DC, který vede ke zlepšování poskytovaných služeb investora vůči jejich klientů.

Tato realizace pro nás byla velmi zajímavá z pohledu unikátního moderního technického řešení a věříme, že přiláká i další rozumné investory k podobnému energeticky efektivnímu řešení. Společnost Conteg je na podobné výzvy připravena!

Více informací o datovém centru naleznete na webových stránkách >>