Правила використання камер схову з системою самообслуговування

Оператор: Conteg spol. s.r.o., юридична адреса: вул. Штєткова, 1638/18, 140 00 Прага, 4 – Нусле, Чехія. Ідент. №: 25701843, № платника ПДВ в Чехії 25701843, зареєстровано у Торговому реєстрі міського суду м. Прага, секція C, розділ 62502 (далі — "Оператор").

I.

1. Ці правила використання регулюють умови користування камерами схову Оператора з системою самообслуговування. Предметом договору між Оператором та Клієнтом (надалі — "Договір") є зобов'язання Оператора надати Клієнту в тимчасове користування камеру схову (яку Клієнт обирає та замовляє за допомогою цифрового термінала) та зобов'язання Клієнта сплачувати Оператору встановлену орендну плату. Метою оренди є виключно короткострокове зберігання багажу або інших речей у камері схову (крім випадків, у яких зберігання не передбачено цими правилами використання) на умовах самообслуговування без участі працівників Оператора.

2. Клієнт зобов'язаний ознайомитися зі змістом цих правил використання перед початком користування камерою схову і продовжити процес замовлення послуги виключно в разі беззастережної згоди з цими правилами. Після ознайомлення з правилами використання Клієнт обирає тип і розмір вільної камери, яку він бажає орендувати, створивши заявку на панелі самообслуговування на камері, а також вказує період часу, протягом якого він буде користуватися камерою (після чого цифровий термінал розраховує суму орендної плати). Клієнт заповнює вводить в форму усі потрібні дані, зокрема свої ідентифікаційні дані, та підтверджує їхню достовірність. Клієнт підтверджує свою однозначну згоду зі змістом правил використання та заповнює всю необхідну інформацію для внесення орендної плати. Плата за користування камерою схову (предметом оренди) з системою самообслуговування вноситься Клієнтом (після вибору обсягу та тривалості періоду оренди) безпосередньо на місці за допомогою кредитної картки. Система генерує та надсилає Клієнту SMS-повідомлення з PIN-кодом для користування камерою (операції відкриття/закриття). Укладення Договору між Оператором та Клієнтом (невід'ємною частиною якого є ці правила) відбувається в момент сплати Клієнтом вартості користування камерою (орендної плати).

3. Після відкриття коробки клієнт зобов’язаний перевірити, чи коробка для зберігання порожня, непошкоджена та чиста, або негайно повідомити про дефект у службу підтримки, яка безкоштовно запропонує йому іншу коробку відповідного типу.

4. Оператор передає Клієнту предмет оренди для використання його в цілях, передбачених Договором, та забезпечує безперешкодне користування Замовником предметом оренди протягом терміну оренди. Ця умова не застосовується у випадку, якщо належне та безперебійне здійснення прав Клієнта на оренду та/або отримання інших послуг, пов'язаних з предметом оренди, не може бути забезпечене з причин, що не залежать від Оператора (зокрема, збій в електропостачанні, порушення з'єднань, механічні пошкодження, завдані третьою стороною тощо), або внаслідок форс-мажорних обставин або необхідного технічного обслуговування, якщо такі обставини не вважаються порушенням зобов'язань Оператора. Зокрема, з огляду на часте використання камер схову та можливе утворення черг перед цифровим терміналом (а також у зв'язку з можливими технічними проблемами), Клієнту рекомендується прибути для отримання речей заздалегідь до передбаченого часу закінчення терміну оренди.

5. Оператор не приймає на зберігання, керування або інше розпорядження речі, розміщені в камері схову; Клієнт визнає, що Оператор не має права і не зобов'язаний будь-яким чином піклуватися про такі речі. Оператор не зобов'язаний з'ясовувати, які речі зберігаються в камері.

6. Клієнт зобов'язаний використовувати камеру схову відповідно до Договору (правил використання), утримувати її в чистоті та порядку, а також забезпечувати захист вмісту камери шляхом належного замикання. Клієнт зобов'язаний використовувати камеру тільки для цілей, зазначених у Договорі/правилах використання. Клієнт зобов'язаний зберігати PIN-код у таємниці та забезпечити, щоб PIN-код не розголошувався та не використовувався третьою особою не за призначенням.

II.

1. У камері схову, що є предметом оренди, можна зберігати тільки багаж або інші речі, які за розміром, вагою та формою відповідають розмірам камери схову та не можуть завдати шкоди майну Оператора або третіх осіб. Максимальна вага всіх речей, розміщених в камері схову, становить 50 кг.

2. Камера схову не передбачена для використання в якості депозитного або банківського сейфу. Клієнт несе повну відповідальність за вміст багажу в камері схову з системою самообслуговування.

3. В камеру схову заборонено класти такі речі:
a) швидкопсувні продукти (наприклад, їжу) та рідини у відкритих посудинах;
b) речі, розміщення яких у камері схову заборонено загальнообов'язковими правовими нормами;
c) речі, вага яких перевищує максимально допустиме навантаження камери;
d) предмети або речовини, зберігання або інше поводження з якими підлягає спеціальному регулюванню або заборонене, наприклад: легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини, вибухові речовини, їдкі речовини, нафтопродукти, токсичні, подразнюючі або інші небезпечні речовини, наркотичні речовини або речовини чи прекурсори, що викликають залежність, боєприпаси, заповнені та порожні посудини під тиском, що призначені для транспортування промислових газів та скрапленого газу, рослини, тварини, біологічні тканини, анатомічні частини тощо;
e) інші речі, які за своєю природою можуть пошкодити або забруднити камеру схову або пов'язане з нею обладнання;
f) гроші, цінні папери, цінні документи, кредитні картки, коштовності, депозитні книжки, особисті та проїзні документи, проїзні квитки (залізничні, автобусні, авіаквитки), електронні гаманці, дорогоцінні метали, коштовне каміння, ювелірні вироби та інші цінні речі;
g) речі, що мають художню, історичну або колекційну цінність;
h) брудні або мокрі речі; липкі предмети та речі, що можуть зчіплюватися з іншими, а також речі, які через свій склад або упаковку можуть завдати шкоди здоров'ю, навколишньому середовищу або майну оператора чи третіх осіб;
i) речі, одержані злочинним шляхом або призначені для здійснення злочинної діяльності;
j) речі, сукупна вартість яких перевищує 25 000 чеських крон.

4. Клієнт зобов'язаний підтримувати предмет оренди в чистоті та поводитися з ним таким чином, щоб запобігти його пошкодженню або пошкодженню обладнання, що використовується для користування ним. Клієнт не має права здійснювати будь-які втручання, що змінюють зовнішній вигляд, корисність і стан предмета оренди.

III.

1. Актуальний прайс-лист на оренду камер схову всіх розмірів на різні терміни розміщується біля входу до відповідного приміщення (далі — "Прайс-лист") та відрізняється залежно від локації.

2. Період оренди починається в момент сплати ціни за користування камерою схову та закінчується в момент завершення терміну оренди або після остаточного відкриття камери схову Клієнтом без наміру продовжувати користуватися предметом оренди (залежно від того, що настане раніше) або Оператором на умовах, викладених у розділі IV цих правил.

3. Протягом періоду оренди Клієнт має право входити (навіть неодноразово) в обрану та оплачену ним камеру схову; при цьому термін оренди не переривається. Оформивши заявку на цифровому терміналі камери, Клієнт може відкрити камеру протягом терміну оренди з наміром припинити оренду та більше не користуватися камерою, або відкрити камеру з наміром продовжувати користуватися нею. У разі дострокового розірвання договору оренди Клієнтом Оператор має право негайно надати камеру схову в користування третій особі.

4. У разі перевищення Клієнтом обраного та оплаченого ним терміну оренди він зобов'язаний сплатити суму за фактичний період оренди за тарифом, що є чинним у цьому часовому поясі згідно з Прайс-листом. Будь-які доплати за перевищення терміну оренди здійснюються перед відкриттям камери схову та вийманням багажу/речей з камери. Без доплати Клієнт не зможе відкрити камеру схову.

5. Тимчасове або постійне невикористання Клієнтом предмета оренди (у тому числі дострокове розірвання Клієнтом договору оренди) не є підставою для повернення будь-яких коштів, сплачених Клієнтом Оператору (або зменшення розміру орендної плати, надання знижок з орендної плати тощо).

6. Після виймання багажу/речей з камери схову Клієнт зобов'язаний переконатися, що в камері нічого не залишилося і що камера не забруднена й не пошкоджена. Якщо Клієнт виявляє пошкодження майна Оператора, він зобов'язаний негайно повідомити про це Оператора та оплатити відповідні збитки і витрати.

7. Якщо Клієнт забув PIN-код для відкриття камери, його можна відновити через додаток або зв'язавшись з Оператором.

8. Якщо камеру схову відкриває представник сервісної служби, Клієнт зобов'язаний засвідчити свою особу чинним офіційним документом з фотографією (посвідчення особи, паспорт), описати вміст речей/багажу, розміщених в камері схову, та підписати підтвердження про їхнє отримання, де він зобов'язується відшкодувати Оператору будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті видачі речей сторонній особі. За втручання представника сервісної служби Клієнт зобов'язаний сплатити Оператору суму в розмірі 1 000 чеських крон на місці.

9. Відповідний податковий документ надається в електронному вигляді; Клієнт може завантажити його з веб-сайту, вказаного на дисплеї термінала в момент оплати за камеру.

IV.

1. Оператор має право відкривати камеру схову виключно у наступних випадках:
a) Оператор має обґрунтовану підозру, що Клієнт порушує свої зобов'язання, зокрема розміщуючи в камері речі, заборонені Договором/законодавством (наприклад, якщо в камері спостерігаються небезпечні явища, такі як дим, вогонь, неприємний запах, звуки, витік рідини тощо);
b) Клієнт не забирає речі з камери схову протягом 60 годин після закінчення терміну оренди;
c) у разі неминучої шкоди;
d) Оператор має юридичне зобов'язання надати доступ до камери особам, уповноваженим на це чинним законодавством або остаточним рішенням державного органу чи суду (наприклад, з метою захисту життя та здоров'я, через підозри у злочинній діяльності тощо).

У зазначених випадках Оператор має право відкрити камеру схову без участі Клієнта (у тому числі відкрити розміщений в камері багаж/упаковки) без будь-яких претензій з боку Клієнта, про що складається відповідний акт з інформуванням Клієнта про таке втручання. Якщо Клієнт не забирає речі, вилучені Оператором з камери схову, протягом семи днів після повідомлення про вилучення речей, Оператор має право без будь-яких претензій з боку Клієнта на власний розсуд розпорядитися цими речами. Це не стосується швидкопсувних продуктів, які Оператор має право утилізувати негайно (цей факт зазначається в письмовому акті). У випадку якщо буде підтверджено порушення Клієнтом Договору/законодавчих норм, Клієнт зобов'язаний сплатити Оператору фіксовану суму в розмірі 1 000 чеських крон за відкриття камери та охорону його речей, а також всі витрати та збитки, що виникли у зв'язку з цим (включно з витратами на зберігання або утилізацію речей).

2. У період зберігання речей, вилучених Оператором з камери схову згідно з п. 1, та їхнього збереження в складському приміщенні Оператора, Клієнт зобов'язаний сплатити Оператору збір у розмірі 200 чеських крон за кожні 24 години зберігання речей у складському приміщенні Оператора. Речі зберігаються в Оператора на власний ризик Клієнта. Видача речей, що зберігаються в Оператора, здійснюється Оператором в робочий час з 9:00 до 15:00. Оператор видає Клієнту речі, що зберігаються, після того, як Клієнт посвідчує свою особу чинним офіційним документом з фотографією (посвідчення особи, паспорт), вказує речі, що зберігалися в камері схову, та сплачує Оператору плату, визначену цими правилами використання.

V.

1. Клієнт несе відповідальність перед Оператором за шкоду, заподіяну внаслідок порушення Договору, зокрема, внаслідок неналежного поводження з камерою схову або її обладнанням, примусового відкриття, навмисного пошкодження або розміщення в камері предметів, які заборонено розміщувати в камері схову згідно зі статтею II цих правил.

2. Оператор несе відповідальність перед Клієнтом за втрату, пошкодження або знищення чи іншу шкоду, заподіяну речам у камері схову, лише у випадках неналежного або недостатньо надійного функціонування запірного механізму камери згідно з галузевими стандартами. Таким чином, Оператор не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну речам Клієнта у камері схову, яка спричинена, зокрема (a) несанкційованим використанням камери або несанкційованим поводженням з її вмістом третьою особою або Клієнтом, (b) незамиканням камери або неналежним поводженням з камерою, (c) якщо Клієнт дозволив третій особі отримати доступ або надав їй PIN-код для відкриття камери (свідомо чи несвідомо, наприклад, через недбалість), (d) нестабільним магнітним полем або кліматичними умовами, (v) форс-мажорними обставинами. Клієнт зобов'язаний повідомляти Оператору про будь-яке пошкодження речей, що зберігаються в камері схову, за яке Оператор несе відповідальність, відразу після закінчення терміну оренди. При цьому Клієнт зобов'язаний довести факт пошкодження речей, розміщених в камері. У разі пошкодження речей в камері схову, за яке несе відповідальність Оператор, розмір загального відшкодування Клієнту обмежується максимально допустимою вартістю речей в камері схову, як зазначено в ст. II. п. 3 (j) правил використання.

3. Оператор також не несе відповідальності перед Клієнтом за втрату, пошкодження або знищення речей у камері схову, якщо вони є такими, розміщення яких в камері заборонено згідно зі статтею II цих правил використання.

4. Оператор не несе відповідальності перед Клієнтом за пропущені рейси або відправлення інших видів транспорту, втрату доходу, прибутку, позиції на ринку, клієнтів, репутації та можливостей, а також будь-яку непряму шкоду або упущену вигоду, спричинену, зокрема, неможливістю своєчасного отримання речей, розміщених у камері схову, або їхнім пошкодженням/втратою. Тимчасова короткочасна неможливість доступу Клієнта до камери схову з технічних причин не вважається порушенням зобов'язань Оператора (єдиною вимогою Клієнта у зв'язку з цим може бути пропорційне зменшення орендної плати за період відсутності доступу до камери).

5. Оператор не несе відповідальності перед Клієнтом за невиконання своїх зобов'язань перед ним через форс-мажорні обставини.

6. Клієнт визнає, що камера схову залишається без нагляду і в разі виникнення технічних проблем, які потребують втручання на місці (наприклад, відключення електроенергії, Інтернету, платіжних систем тощо), час прибуття технічного спеціаліста становить приблизно 2 години з моменту повідомлення в сервісну службу про несправність.

7. Клієнту забороняється переуступати права та обов'язки за Договором будь-якій третій особі без попередньої згоди Оператора.

8. Правовідносини, що виникають з Договору (правил використання) та у зв'язку з ним, регулюються законодавством Чехії, незалежно від сторін Договору. Якщо будь-яке положення Договору є недійсним або втрачає чинність, або стає таким, яке неможливо виконати, таке недійсне положення замінюється положенням, зміст якого максимально наближений до недійсного положення. Недійсність або неможливість виконання будь-якого положення не впливає на дійсність та можливість виконання інших положень.

9. Будь-які суперечки між Клієнтом та Оператором у зв'язку з Договором підлягають вирішенню у компетентних судах Чехії, а саме суді загальної юрисдикції, до якої відноситься Оператор.

 

Ці правила набувають чинності 01.06.2023.