Hypoxický preventivní protipožární systém

Hypoxický preventivní protipožární systém

Unikátní řešení prevence požáru bez použití vody, pěny či jiných hasicích chemických prostředků.  Systém je navržen tak, aby požár v datovém centru vůbec nevznikl a to díky tzv. hypoxickému vzduchu. Hypoxický vzduch obsahuje nižší koncentraci kyslíku, než je v atmosféře běžná, a to na úroveň  15-16% kyslíku, oproti běžným cca 20%.

 

Principem hypoxické technologie je trvalé udržování obsahu kyslíku v chráněném prostoru pod hranicí 16 %, a to 24/7 po celou dobu životnosti stavby. Nejedná se tedy o systém potlačování nebo hašení požáru, ale o systém předcházející samotnému vzniku požáru pomocí snížení procenta kyslíku.

 

Systém v zabezpečeném prostoru udržuje koncentraci kyslíku na úrovni hypoxického vzduchu, který se vytváří generátory z okolního vzduchu. Tím vzniká bezpečná, dýchatelná atmosféra uvnitř místnosti, kde se nic nemůže vznítit nebo hořet. Toto prostředí přibližně odpovídá tlaku a koncentraci vzduchu jako v nadmořské výšce 2700 metrů a je pro lidi zcela bezpečné.

 

VÝHODY:

  • Snížená požární odolnost konstrukcí - kratší než 30 minut (ČSN 73 0810; 2016)
  • Není nutná instalace ZOTK (ČSN 73 0810; 2016)
  • Neomezená velikost požárního úseku
  • Není nutná instalace vzduchotechnické jednotky
  • Nevnikají žádné škody vlivem hašení ani ztráta pracovního procesu
  • Sníží se riziko bezprostředního ohrožení života a zdraví jak občanů, tak i zasahujících složek IZS ČR, sníží se náklady na náhrady škod po požárech (pojišťovny)
  • Bez dopadu na životní prostředí
  • Náhrada stabilního hasicího zařízení
  • Snadná instalace a údržba
  • Žádná konstrukční omezení

 

JAK TO FUNGUJE?

1. Okolní vzduch je nasáván do hypoxického generátoru, kde je zbaven nečistot a změněn na hypoxický vzduch (s nízkým obsahem kyslíku).

2. Celá místnost se naplní vzduchem s nízkým obsahem kyslíku, což zabraňuje vznícení ohně.

3. Vzduch s nízkým obsahem kyslíku uniká z místnosti, čímž se průtok dokončuje a dochází k ventilaci prostoru.

4. Řídicí jednotka trvale sleduje místnost pomocí snímačů kyslíku a zajišťuje v ní stabilní a zdravé prostředí se sníženým obsahem kyslíku.

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ HYPOXICKÉHO PREVENTIVNÍHO PROTIPOŽÁRNÍHO SYSTÉMU

Technické řešení systému