Hasící systém LES-RACK

Hasící systém LES-RACK

LES - RACK je samostatný, plně automatický detekční a protipožární systém. Montáž se provádí do 19 "racku a větších. Velmi účinné a efektivní řešení pro servery, telekomunikační a řídící rozvaděče/skříně. Systém LES - RACK M se skládá z plně vybaveného automatického systému detekce požáru, řízení, hodnocení, komunikace a hasicí jednotky. Větší serverové rozvaděče a sousední skříňové jednotky mohou být chráněny dalšími pomocnými jednotkami LES - RACK S obsahující pouze detekční prvky, komunikační prvky a hasicí přístroj. LES-RACK je možné integrovat do všech stojanových rozvaděčů s minimálním krytím IP30 a vyšším.

Systém LES - RACK provádí hašení na principu zaplavení chráněného prostoru čistým plynem a udržení požadované koncentrace hasiva v chráněném prostoru. Hasicí přístroj obsahuje válcové tlakové lahve plněné hasicí směsí (čisté hasivo NOVEC™ 1230 podle osvědčení o typu vydaného TÚPO - Technický ústav požární ochrany, Autorizovaná osoba 221) a pod tlakem hnací plyn. Toto médium je ekologicky šetrné a splňuje přísné evropské i celosvětové normy. Jeho hasící účinek spočívá v kombinaci fyzikální a chemické reakce, přičemž nezpůsobuje žádnou škodu hašenému vybavení nebo materiálu.

Pro detekci požáru je každý LES - RACK systém vybaven dvojicí optických požárních detektorů, které jsou vzájemně propojeny ve dvojité smyčce (aby se eliminovat falešné poplachy) a připojeny k vyhodnocovací a řídicí jednotce. Integrovaná řídicí jednotka indikuje v systému aktuální stav, kontroluje a vyhodnocuje působením hasicího přístroje. Systém LES - RACK M umožňuje komunikaci s požárním signalizačním panelem budovy ( FACP ) a vykazuje následující stavy: možný alarm , alarm a hašení .

Nabízíme LES-RACK v těchto verzích:

 • LES-RACK Master - základní jednotka s řídícím modulem
 • LES-RACK Slave - rozšiřující jednotka bez řídícího modulu

 

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
 • LES-RACKLES-RACKLES-RACK
 • Detektory umístěné uvnitř rozvaděče okamžitě rozpoznají požár v jeho počáteční fázi
 • Uhašení požáru okamžitě po detekci
 • Hasící médium nezpůsobuje žádnou škodu na vybavení, které je hašeno
 • Snadná instalace a uvedení do provozu - jednoduše připojíte do jednotky elektrické sítě rozvaděče
 • Doporučuje se využívat v rozvaděčích s IP30 a vyšším
 • Adresovatelné detektory a modulární konstrukce zajistí snadnou kontrolu a údržbu
 • Podrobný a lehce čitelný LED panel
 • Skromné požadavky na prostor - v 19" rozvaděčích zabírají výšku pouze tří jednotek (3U)
 • Vestavěnou baterií je zajištěna funkčnost i při výpadku proudu  
LOKÁLNÍ HASICÍ SYSTÉM (LES-RACK)
Kód Popis
LES‑RACK‑M Požárně detekční, řídicí, vyhodnocovací, komunikační a hasicí jednotka
LES‑RACK‑S Požárně detekční, komunikační a hasicí jednotka

 

LOKÁLNÍ HASICÍ SYSTÉM (LES-RACK)
Parametr LES‑RACK Hodnota Parametr LES‑RACK Hodnota
Šířka jednotky 483 mm / 19" Elektrický příkon max. 40 VA
Výška jednotky 105 mm / 2.5U Ochranné krytí IP30
Unit base depth 382 mm Třída stínění (neinterferenční) RO2
Celková hloubka s detekčním čidlem podle hloubky chráněného zařízení Max. 750 mm Napájecí napětí hlavního zdroje 230 V ± 15 %
Hmotnost systému 15.5 kg ± 3 % Kmitočet hlavního zdroje napájení 50 Hz
Hmotnost hasiva 2 kg Maximální proud dodávaný hlavním zdrojem 1.25 A
Klasifikace podmínek prostředí (podle EN 60 721‑3‑3)
3 k5 Proud v pohotovostním režimu 210 mA
Třída prostředí A Proudový odběr během předpoplachu 300 mA
Rozsah provozních teplot ‑5 °C až 50 °C Proudový odběr během poplachu 2 A
Relativní vlhkost vzduchu 95 % nekondenzující Max. proudový odběr výstupů v pohotovostním režimu 40 mA
Atmosférický tlak 70 to 106 kPa Max. proudový odběr výstupů během poplachu 0.5 A
Provozní poloha Horizontální – nejvyšší pozice Max. výstupní napětí na svorce X32 (dobíjení akumulátoru) 13.7 V
Provoz Nepřetržitý Max. proud ze svorky X32 (dobíjení akumulátoru) 200 mA
Provozní tlak při 20 °C 10 bar Záložní zdroj (150 × 94 × 65 mm) 12 V / 7.2 Ah
Maximální provozní tlak 16 bar Maximální objem chráněné skříně (perforované –min. IP 30) 1.5 m2
Stínění (podle ČSN EN 55 022) zařízení třídy B Maximální objem chráněné skříně (uzavřené) 3 m2
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

 • Datasheet LES-RACK (PDF - 1.39MB)
  cs  de  en  fr  ru   
 • Instalacni Manual LES-Rack (PDF - 1.4MB)
  cs  en   
 • Manual Software LES-Rack (PDF - 0.54MB)
  cs  en   
 • LES-RACK Software ( - 0)
  en   

Podrobné informace zde:

Datasheet_Hasící_systém_LES-RACK